Maxi Traction IF

Maxi Traction IF

  • Konstruerad för motorstarka traktorer
  • Improved Flexion (IF): minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet
  • Transportera tyngre laster i högre hastigheter
  • Utmärkt dragkraft, självrensning och körkomfort
  • Däck med lång livslängd och jämnt slitage av slitbanan

Fördelar för dig som kund

Placera pekaren över ikonen för att se beskrivningen


Minskad jordpackning

Firestones omarbetade stomme med förbättrad flexibilitet ger en större kontaktyta, vilket minskar marktrycket i kontaktområdet. Låg jordpackning ger mer och större gröda och avkastning och bidrar därmed direkt till att öka lönsamheten.


Lägre bränsleförbrukning

Den överlägsna dragkraften beror på klackmönstrets utmärkta självrensande egenskaper. Det gör i sin tur gör att du kan köra och arbeta snabbare, vilket sparar både tid och bränsle.


Spara tid ute på fältet

Firestones lantbruksprodukter utvecklas för att effektivisera arbetet på lantbruket. Däckets utmärkta dragkraft och självrensande egenskaper i kombination med möjlighet att koppla på tyngre arbetsredskap eller öka lasten resulterar i stora tidsvinster. Med de intressanta D/E-klassade däcken kan du köra på vägarna i hög hastighet. Det gör att du sparar ännu mer tid.


Enastående vägegenskaper och komfort

Tack vare de optimerade klack- och slitbanemönstren ger Firestones däck maximal dragkraft på fältet, liksom förbättrade köregenskaper vid körning på vanliga vägar. Du kan lita på däckets bromsförmåga och på att styrningen är mycket precis. Däckens uppgraderade stommar erbjuder förbättrad dämpning, vilket bidrar till en högre körkomfort utan vibrationer och vägbuller. Ditt välbefinnande är viktigt för oss.


Jämnt slitage och lång livslängd

Optimerade gummiblandningar och en unik däckkonstruktion för den aktuella arbetsuppgiften gör Firestones däck extremt hållbara. Plattare och bredare slitbanor i kombination med en optimal klackkonstruktion gör att trycket fördelas jämnt på vägbanan. Resultatet är jämnt slitage av slitbanan och förlängd livslängd hos däcket. Firestones produkter fortsätter att leverera även när de är halvt utslitna.

Förfinade däckegenskaper

Placera pekaren över ikonen för att se beskrivningen


Ökad belastningskapacitet

Starka och välkonstruerade stommar gör det möjligt att hantera även den tyngsta last utan att du behöver kompromissa med arbetstakten. Vi har tagit fram en serie däckmönster med Improved Flexion- och Extra Load-egenskaper för att uppfylla de höga belastningskrav som specialtillämpningar inom lantbruk ställer.


Dual Angle-klackar

Firestones unika Dual Angle-klackteknologi, som används på merparten av våra produkter, består av en specialdesignad klack med markerad kant. Den speciella klackkonstruktionen ökar dragkraften enormt, samtidigt som markstörningarna hålls på en acceptabelt låg nivå. Firestones produkter med Dual Angle-klackar ger 4 % bättre dragkraft än motsvarande standarddäck. Klackarnas form ger däcket utmärkta självrensande egenskaper, vilket gör att dragkraften förbättras ytterligare.


IF-teknologi

IF-däck (Improved Flexion) har en kraftigare stomme än standarddäck, med sidoväggar som klarar en större utböjning. IF-däck monteras som regel på snabbare och mer kraftfulla traktorer, där de bidrar till ett effektivare, mer mångsidigt och hållbart lantbruk. Du kan transportera mer last eller samma last med lägre däcktryck, vilket minskar de negativa effekterna av jordpackning.


Självrensning

Däckets effektiva självrensande egenskaper ökar dragkraften och ger minskad däckslirning. Firestones unika Dual Angle-klackteknologi bidrar till att öka klackmönstrets självrensande förmåga. Leran fastnar inte mellan klackarna, vilket ökar dragkraften ytterligare. Andra fördelar är sparad tid, lägre bränsleförbrukning och minskad påverkan på matjorden.


Högt hastighetsindex

Ett stort antal av våra däckmönster har hastighetsindex D/E. Det betyder att du kan transportera tung last i höga hastigheter (max 70 km/h). Omarbetad stomme med förbättrade dämpningsegenskaper möjliggör arbete och transport i hög hastighet med optimal körkomfort.