Fördelarna med IF-däck

Fördelarna med IF-däck


Låg jordpackning - Större fotavtryck

Den robusta stomkonstruktionen har sidoväggar som tillåter en högre grad av flexibilitet, vilket möjliggör ett lägre lufttryck som kan användas vid samma belastning.

Detta resulterar i ett större fotavtryck och ett lägre marktryck.

Dina fördelar:
Minskad jordpackning = bättre tillväxt hos grödan = ökad vinst.


Högre effektivitet i jordbruket - Högre belastningskapacitet

Firestones lantbruksdäck Maxi Traction IF klarar 20 % högre belastning än ett standarddäck med samma tryck och körhastighet.

Alla däck i Maxi Traction IF-serien är dimensionerade för ett arbetstryck på 2,4 bar.

Dina fördelar:
du kan använda tyngre redskap eller minska antalet transportcykler. Nu behöver du inte anpassa däcktrycket när du kör från fältet och ut på vägen.