Tekniker som bidrar till ett hållbart lantbruk

Tekniker som bidrar till ett hållbart lantbruk


Firestones lantbruksdäck utvecklas för att uppfylla dagens och morgondagens krav från europeiska lantbrukare: EKOLOGI, EKONOMI och ERGONOMI.

Firestones lantbruksdäck skyddar jorden maximalt för ökad tillväxt hos grödan och högre avkastning i kombination med sänkta driftkostnader för däck och fordon. Stommens geniala konstruktion och slitbanemönstret resulterar i ökad körkomfort, vilket i sin tur bidrar till lantbrukarens välbefinnande.

Vi utvecklar produkterna, du drar nytta av fördelarna.


IF (IMPROVED FLEXION):
Minskad jordpackning och ökad effektivitet

Firestone Maxi Traction IF lantbruksdäck har en robust stomkonstruktion som tillåter en högre grad av flexibilitet, vilket möjliggör ett lägre lufttryck som kan användas vid samma belastning. Följden blir en större kontaktyta och ett lägre marktryck.

IF-däck monteras som regel på de nya snabba och motorstarka traktorerna. IF-däck ger flera fördelar, som hög effektivitet, mångsidighet och ett hållbart jordbruk

Läs mer

Firestones patenterade Dual Angle-klackteknologi
sparar tid och bränsle

Dual Angle, dubbla fördelar: Firestones unika Dual Angle-klackteknik, som tillämpas i de flesta av våra produkter, bidrar till ett mer effektivt jordbruk.

Den unika klackkonstruktionen ger utmärkt dragkraft och självrensning, vilket minskar bränsleförbrukningen och tiden på fältet.

Läs mer

Höghastighetsdrift: en mer ergonomisk körupplevelse

De flesta av Firestones lantbruksdäck har ett högt hastighetsindex. Däck med hastighetsmärkningen D/E gör att du kan transportera din last i höga hastigheter, upp till 70 km/h. De omdesignade däckstommarna med ökad utböjningskapacitet har bättre dämpande egenskaper.

Stötar och gupp absorberas på ett bättre sätt, samtidigt som oljud från däcken och vibrationer i ratten minimeras.

Kör med högsta komfort, kör på Firestone-däck!


Hög belastningskapacitet: maximal effektivitet i lantbruket

Dagens tunga lantbruksmaskiner ställer höga krav på däcken. Firestones däck har ett högt belastningsindex som gör att du kan transportera mer last med en högre hastighet.

För de flesta tunga maskiner, som frontlastare och skördemaskiner, kan Firestone erbjuda ett flertal mönster och dimensioner med ännu högre belastningskapacitet.