Firestone LogoFirestone Logo

Däcktrycks-app för smarta telefoner

Däcktrycks-app för smarta telefoner

Firestone har lanserat en gratis-app för iPhone som kan användas över hela Europa. Appen hjälper lantbrukare att alltid ha rätt lufttryck i sina däck. När användaren har hämtat "däcktrycksberäknaren" väljer han eller hon bara däckdimension och får därefter information om vilket tryck traktordäcket ska ha för den aktuella lasten och körhastigheten.

Om traktordäcken har fel lufttryck förkortas däckens livslängd. Jordpackningen kan också öka, vilket ger en mindre skörd. Vid byte från en aktivitet till en annan (exempelvis vid byte mellan arbete på fälten till vägtransport) kan appen bidra till att lantbrukare kan maximera däckets livslängd genom att anpassa lufttrycket till det rekommenderade.

Firestone kommer att lansera appen officiellt vid årets Agritechnica-mässa, världens största mässa för lantbruksmaskiner och redskap, som hålls i Hannover mellan den 13–19 november. Även om iPhone-användare över hela Europa redan nu kan hämta iOS-appen, planerar Firestone att utvidga tjänsten till att omfatta användare av smarta telefoner och andra enheter under de närmaste månaderna med en version anpassad för Android och webben. Denna version av appen är under utveckling. Fler språkversioner kommer också att lanseras.

"Standardrådet till lantbrukare som frågar om däcktrycket är att hänvisa till tillverkarens tekniska databladsbok. Få lantbrukare har emellertid tillgång en sådan, och får följaktligen inte svar på sin fråga. Vi bestämde oss för att göra någonting åt saken, och eftersom allt fler äger en smart telefon i dag, är en app den perfekta lösningen." James Zhu, Affärsområdeschef, lantbruksdäck ersättningsmarknad, Bridgestone Europe

Ökar effektiviteten och avkastningen

Jordpackning är ett allvarligt problem för lantbrukare. När jorden packas förlorar den sin förmåga att binda luft och vatten, båda faktorer som är livsviktiga för utsädets grobarhet och för grödans tillväxt.

"Marktrycket som däckets kontaktyta ger upphov till beror till stor del på lufttrycket i däcket. Genom att minska däcktrycket minskas således även jordpackningen. Detta hjälper till att öka lantbrukets avkastning och lönsamhet." James Zhu, Affärsområdeschef, lantbruksdäck ersättningsmarknad, Bridgestone Europe

Tester utförda av Firestone visar att storleken på kontaktytan ökar med mer än 40 % om däcktrycket sänks från 1,6 bar till 0,6 bar. Många lantbrukare har emellertid ett för högt lufttryck i sina däck för att kompensera för utbuktningen nedtill på stora radialdäck. Utan att veta om det förkortar de därmed däckets livslängd samtidigt som de ökar jordpackningen.

"Firestones nya mobilapp löser detta problem genom att du som lantbrukare får information om vad som är rätt däcktryck för lasten. Det hjälper dig att snabbt och enkelt öka effektiviteten i lantbruket på ett sätt som är både användar- och miljövänligt." James Zhu, Affärsområdeschef, lantbruksdäck ersättningsmarknad, Bridgestone Europe

Firestone, som ingår i Bridgestone Group, har en stark ställning på marknaden för lantbruksdäck i Europa och är en ledande leverantör av radialdäck till traktortillverkare och marknaden för ersättningsdäck.