Firestone LogoFirestone Logo

Varumärket Bridgestone tar sig in på den europeiska marknaden för lantbruksdäck

Varumärket Bridgestone tar sig in på den europeiska marknaden för lantbruksdäck

Teknik för att uppfylla de speciella krav som större och motorstarkare lantbruksmaskiner ställer

Bridgestone Europa har meddelat att man har för avsikt att expandera sin flervarumärkesstrategi och lansera varumärket Bridgestone på europamarknaden för lantbruksdäck.

Bridgestone lantbruksdäck kommer att rikta sig mot det växande high-end-segmentet på den europeiska marknaden, för att tillgodose de speciella krav som de största och mest motorstarka och kraftfulla lantbruksmaskinerna och -redskapen ställer. En förhandsvisning av varumärkeslöftet kommer att ges vid den internationella lantbruksmässan Agritechnica som äger rum i Hannover den 12–16 november 2013. Bridgestone planerar att lansera sin första produkt under den internationella däckmässan REIFEN i tyska Essen i maj 2014. Däcket kommer att börja säljas i Europa under andra halvåret 2014.

Täcker in marknaden med flera varumärken

I linje med företagets flervarumärkesstrategi kommer Bridgestones nya sortiment att komplettera Firestones befintliga affärsområde lantbruksdäck. Firestone har investerat kraftigt i förnyelsen av sin produktportfölj och har byggt upp en stark position på den europeiska marknaden genom att erbjuda ett stort antal lantbrukare hög prestanda och produktivitet. Genom att låta Bridgestone fokusera på de största maskinerna och redskapen i det mest exklusiva marknadssegmentet vill företaget undvika att däckdimensioner och standarder hos de båda varumärkena överlappar varandra.

"Som varumärken har Bridgestone och Firestone olika styrkor och egenskaper. Tillsammans med vår flervarumärkesstrategi kan de förse lantbrukare inom alla segment med den optimala lösningen" Lothar Schmitt, VD, lantbruksdäck och terrängdäck, Bridgestone Europe

Ett jordbrukslandskap i förändring

Möjligheterna för Bridgestone finns i den snabba utveckling som pågår inom lantbruket i Europa. Lantbruken minskar stadigt i antal, men de som är kvar blir allt större och lånar ut sina resurser, maskiner och redskap till varandra för att maximera effektiviteten. Deras utrustning blir också allt större, kraftfullare och mer specialiserad.

Denna utveckling inom lantbruket i Europa utgör en stor utmaning för tillverkare av lantbruksdäck, eftersom de kämpar med att följa med i förändringstakten. I egenskap av världens största tillverkare av däck och andra gummiprodukter möter Bridgestone denna utmaning med en produktportfölj bestående av flera varumärken som uppfyller kraven hos alla aktörer i jordbrukssektorn.

Bridgestone arbetar målinriktat för ett hållbart jordbruk.

Bridgestone Corporations mission har varit densamma sedan den först formulerades av företagets grundare, Shojiro Ishibashi, 1931. "Tjäna samhället med oöverträffad kvalitet." Företaget arbetar för att uppfylla sin mission varje dag. Förutom att tillhandahålla produkter och tjänster i världsklass för sina kunder gör man även insatser för lokalsamhällen och bidrar till att säkerställa en hållbar miljö för nuvarande och kommande generationer. Att tillverka lantbruksdäck med oöverträffad kvalitet och som hjälper till att öka produktiviteten samtidigt som de skyddar grödorna och den värdefulla matjorden är en naturlig följd av detta engagemang.

Bridgestone är världens största tillverkare av däck och andra gummiprodukter. Bridgestone finns representerat i mer än 150 länder världen över och företaget tillverkar däck för praktiskt taget alla typer av fordon, från passagerarbilar till lastbilar, bussar, anläggnings- och gruvmaskiner, flygplan, motorcyklar samt industri- och lantbruksmaskiner.